Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2018-10-29
|
Kategorier:

Nyheter,

Skinnskatteberg

Under fjärde kvartalet 2018 återupptas fiberutbyggnaden i projekt Skinnskatteberg Riddarhyttan Kärrbo

I Riddarhyttan – Kärrbo kommer vi under fjärde kvartalet 2018 att återuppta utbyggnationen av fibernätet hem till dig. Byggnationen kommer att starta via accessnod i Baggbron, för att sedan fortsätta vidare ner till Skinnskatteberg, och därefter vidare från Baggbron ner till accessnoden i Riddarhyttan. Sedan tidigare är merparten av schaktarbete, tomtgrävningar och fibermottagare installerad inomhus hos kund. I slutet av oktober kommer vi att påbörja asfaltsåterställning i de centrala delarna av Riddarhyttan, och återställningsarbetet beräknas vara klart under november.

Hela projektet omfattar 499 kundanslutningar i dagsläget och fiberutbyggnaden beräknas i sin helhet att ta ca 6-9 månader.

Driftsättning av kundanslutning kommer ske löpande under projektets gång. Har du inte fått din fibermottagare installerad kommer du i god tid att bli kontaktad av IP-Onlys entreprenör för att boka en tid för installationen.

Utbetalning av intrångsersättning till fastighetsägare med separata markavtal med IP-Only Networks AB
Har du som kund tecknat ett separat markavtal för vår förläggning av kanalisation så kommer utbetalning av intrångsersättning att göras när nätet är klart och kanalisationen är inmätt. Detta gäller inte kunder med enbart ett fiberanslutningsavtal.

Skördeskadereglering för fastighetsägare med brukad jordbruksmark
Har du som markägare drabbats av skördeskador på din jordbruksfastighet under vår nätutbyggnad, så kommer en separat rutin att skickas postalt till dig för hur du ska gå tillväga med skördeskadereglering.

 

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan